Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie ekspozytorów
Wykonanie ekspozytorów i wydruków plansz
15.07.2019 więcej
RADA MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego mocą Zarządzenia z
dnia 10 czerwca 2019 r. (poz. 35) powołał Radę przy Muzeum
Getta Warszawskiego.
24.06.2019 więcej
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019
22.03.2019 więcej
Usługi tłumaczenia
Usługi tłumaczeniowe
19.03.2019 więcej
Usługi tłumaczenia
Usługi tłumaczenia
05.03.2019 więcej
05.02.2019 więcej
Dokumenty Rejestrowe
Dokumenty Rejestrowe
10.12.2018 więcej
OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU
Pełnienie czynności i funkcji głównego historyka wystawy
stałej Muzeum Getta Warszawskiego.
16.11.2018 więcej
ANNOUNCEMENT OF CONTRACT AWARD
Performing the tasks and function of the chief historian for the
Warsaw Ghetto Museum’s permanent exhibition.
02.11.2018 więcej
Pełnienie czynności głównego historyka wystawy stałej MGW
Negocjacje z wykonawcą na wykonywanie czynności głównego
historyka wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego
02.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się